fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dlaczego zwiększa się napięcie prądu, aby go przesłać? akra: Dlaczego zwiększa się napięcie prądu, aby go przesłać? Rozumiem, że dlatego, żeby zmniejszyć straty, zgodnie ze wzorem P=I2R, ale jeżeli przekształcimy ten wzór zgodnie z prawem ohma R=U/I −> I=U/R to otrzymamy P=U2/R, więc straty powinny być podobne.
5 gru 21:08
: Jeżeli prąd przesyłany jest pod napięciem U2, które jest k razy większe od napięcia U1 wytwarzanego przez prądnicę w elektrowni, to w linii przesyłowej płynie prąd o k razy mniejszym natężeniu czyli straty sa k2 razy mniejsze.
5 gru 22:20