fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz ilość ciepła Karolww: rysunekCiało o masie m=2.5kg sunie w kierunku sprężyny o współczynniku sprężystości k=32−N/m. Masa ta zatrzymała się w momencie, gdy sprężyna została ściśnięta o d=7.5cm, współczynnik tarcia kinetycznego pomiędzy ciałem a podłogą uk=0.25. Rozrysuj siły. a)Oblicz ilość wydzielonego ciepła od momentu dotknięcia przez ciało sprężyny do momentu jego zatrzymania. b)Oblicz, jaka była szybkość tego ciała tuż przed kontaktem z nieściśniętą jeszcze sprężyną.
5 gru 18:59
: Ek = WT + Es
5 gru 22:24