fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zadanie z fizyki równia pochyła Freeeak: Klocki o masach m1=10kg i m2 = 20kg zsuwają się po równi pochyłem, która tworzy kąt 30 stopni z poziomiem. Kolocki są nieruchome względem siebie. Współczynnik tarcia kinetycznego pomiędzy klockiem o masie m1 a równią u=0.1 współczynnik tarcia statycznego pomiędzy klockami u2 = 0.9. (a) z Jakim przyśpieszeniem zsuwają się klocki? (b)Jaka jest siła nacisku: −klocka m1 na klocek m2 −klocka m2 na równię? (c) Jaka jest siła tarcia pomiędzy −klockiem na równią −klockami Przyjmij g = 10;
5 gru 12:05