fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Mogłby ktos rozwiazac? 1996: Chłopiec uwiązał na lince o długości R ciężarek i wprawił go w ruch jednostajny po okręgu w płaszczyźnie pionowej (maksymalna odległość od ziemi wynosi 2R). W momencie, w którym ciężarek jest w najwyższym punkcie linka pękła. W jakiej odległości od chłopca spadnie ciężarek, jeśli przed pęknięciem linki wykonywał on 3 pełne obroty na sekundę?
3 gru 19:31
Leszek: f= 3 Hz , v= 2πRf Rzut poziomy , zasieg : Z= v 4R/g = .....
3 gru 19:51