fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
W równię pochyłą o masie m1 uderza kula o masie m2 qwea: W równię pochyłą o masie m1 uderza kula o masie m2 i odbija się pionowo do góry. Na jaką wysokość h wzniesie się kula po zderzeniu, jeżeli równia odskakuje z prędkością v1? Tarcie można zaniedbać a zderzenie jest sprężyste
3 gru 14:28
Leszek: Zasada zachowania pedu :m2 vk = m1 v1 Zasada zachowamia energii : m2 vk2/2 = m1v12/2 + m2gh Z pierwszego rownania wyznacz vk i podstaw do drugiego rownania i wyznacz h = .....
3 gru 19:33