fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Na nieruchomej tarczy o masie M i promieniu R mogącej się obracać wqeb: Na nieruchomej tarczy o masie M i promieniu R mogącej się obracać wokół pionowej osi przechodzącej przez jej środek ustawiono dwa wentylatory o osiach równoległych do osi tarczy. Momenty bezwładności wentylatorów względem ich osi brotu wynoszą Is. Są one ustawione symetrycznie w jednakowych odległościach r od osi tarczy. Obliczyć z jaką prędkością kątową ωt zacznie się obracać tarcza gdy oba wentylatory zaczną się kręcić z prędkościami ωs względem tarczy.
3 gru 14:28