fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
W worek z piaskiem o masie M , swobodnie zawieszony na nieważkiej lince, uderza hjgwe: W worek z piaskiem o masie M , swobodnie zawieszony na nieważkiej lince, uderza pocisk o masie m i grzęźnie w nim. Odległość od punktu zaczepienia linki do środka masy worka wynosi l. Obliczyć prędkość pocisku, jeżeli na skutek uderzenia, worek odchylił się od położenia równowagi tak, że linka tworzy z pionem kąt α.
3 gru 14:27
Leszek: Z zasady zachowania pedu : mv = M vx Zasada zachowania energii dla worka : (M + m)vx2/2 = (M+m) gh na podstawie rysunku ( koniecznie zrob rysunek ) h = L( 1 − cos α ) Z pierwszego rownania wyznacz vx podstaw do drugiego i oblicz v = ......
3 gru 21:35