fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jednorodny pręt o masie M i długości L jest osadzony na pionowej osi bvcx: Jednorodny pręt o masie M i długości L jest osadzony na pionowej osi przechodzącej przez jego środek. Pocisk o masie m lecący poziomo z prędkością v trafia prostopadle w koniec pręta i pozostaje w nim. Obliczyć prędkość kątową pręta po zderzeniu.
3 gru 14:26
Leszek: Zasada zachowania momentu pedu J1 ω1 = J2 ω2 J1 = m v L/2 ω1 = v/(L/2) J2 = (1/12)ML2 + m(L/2)2
3 gru 19:24