fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Na końcu pręta o długości L i masie M wirującym wokół pionowej osi ojhggf: Na końcu pręta o długości L i masie M wirującym wokół pionowej osi przechodzącej przez jego środek z prędkością kątową ω znajduje się masa m. Jak zmieni się prędkość wirowania pręta gdy masa ta przesunie się do środka pręta?
3 gru 14:26
Leszek: Zasada zachowanie momentu pedu J1 ω1 = J2 ω2 J1 = (1/12}ML2+ m(L/2)2 J2]= (1/12)ML2
3 gru 19:19