fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dwie kulki z plasteliny o masach m1 i m2 poruszają się wzdłuż jednej prostej HPs: Dwie kulki z plasteliny o masach m1 i m2 poruszają się wzdłuż jednej prostej w przeciwnych kierunkach z prędkościami odpowiednio v1 i v2. Jaka będzie prędkość końcowa jeżeli zakładamy, że kulki zderzą się idealnie niesprężyście? Jaka energia zostanie pochłonięta w wyniku zderzenia?
3 gru 14:24