fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kula o masie m1 poruszająca się z prędkością v1 zderza się centralnie i sprężyśc GDs: Kula o masie m1 poruszająca się z prędkością v1 zderza się centralnie i sprężyście z nieruchomą kulą o masie m2. Jaką część energii kinetycznej przekazała kulka o masie m1 drugiej kuli? Jakie są prędkości obu kul po zderzeniu?
3 gru 14:24