fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
człowiek o masie m stoi na wadze sprężynowej. ASd: Człowiek o masie m stoi na wadze sprężynowej. Jaką średnia siłę wskaże ta waga w czasie, gdy człowiek odbija się od niej aby podskoczyć w górę na wysokość H. Czas trwania odbicia wynosi Δt.
3 gru 14:19
ASd: H = gt22 t = 2mg Co dalej?
3 gru 14:22
Leszek: F= Δp/Δt sila odbicia , mv2/2= mgH ⇒ v = 2gH
  m 2gH 
Czyli : F =

 Δt 
3 gru 19:15