fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Równania opisujące pole magnetyczne fali EM rozchodzącej się w próżni mają posta bartek: Równania opisujące pole magnetyczne fali EM rozchodzącej się w próżni mają postać Bx = B0 sin(ky + t), By = 0, By = 0. a) Jaki jest kierunek rozchodzenia się fali? b) Jakie równanie opisuje pole elektryczne tej fali? c) Czy fala jest spolaryzowana? Jeśli tak, to jaka jest jej polaryzacja?
2 gru 14:05
Leszek: Rownanie fali musi zawierac czestotliwosc Bx = Bo sin ( ky + ωt) , k = 2π/λ , ω = 2π/T Oraz By =0, Bz = 0 Ta fala porusz sie wzdluz osi Y
2 gru 16:11