fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
parametr, rozw. dodatnie tomek3: Wyznasz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie z niewiadomą x 3|x−3|=12m−4m2 ma dwa różne rozwiązania dodatnie Jak robić takie zadanka?
1 gru 14:32
tomek3: wyznacz* xD
1 gru 14:32
tomek3: Nie mogę tutaj zrobić dwóch funkcji, bo jedna, to jest f(x) a druga np. h(m) więc nie będą się pokrywać, prawda?
1 gru 14:33
aloolo: Trzeba rozpatrzyć przypadek dla x<3 i dla x≥3, a potem wzory Vieta i wyznaczasz część wspólną, tak myślę.
2 gru 12:16