fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zasada zachowania pędu A$AP: Chłopiec o masie 50 kg znajduje się w łódce, która spoczywa na powierzchni jeziora. Masa łódki wynosi 50 kg. W pewnej chwili chłopiec wyrzuca poziomo z prędkością o wartości 4 m/s metalową kotwicę wzdłuż osi łódki. Masa kotwicy jest równa 5 kg. Oblicz wartość prędkości łódki względem wody. Wiem, że równanie należy zapisać w postaci (mch + mł) * Vł = mk * Vk jednak nie mogę zrozumieć dlaczego akurat tak. Poproszę o wytłumaczenie
30 lis 19:55
asap: a skąd to wiesz
1 gru 08:14
ASAP: Z odpowiedzi z tylu książki
3 gru 21:41
plpg: Zasada zachowania pędu! Łódka spoczywa to znaczy, że v = 0 więc p = mv = 0 Po wyrzuceniu kotwicy z łódki to, mchvł + młvł − mkvł = 0, minus bo kotwica leci w przeciwną stronę
4 gru 20:44
A$AP: Chodzi o to, że po rzucie łódka przemieszcza się w kierunku przeciwnym do kotwicy ?
5 gru 07:58
: najlepiej zrób doświadczenie
5 gru 08:35