fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wektory Kar 99: Dwie stałe siły F1=[1,1,0] i F2=[2,2,0] działają równocześnie na cząstkę o wektorze położenia r=[0,0,2]. Znajdź moment siły wypadkowej względem początku układu współrzędnych.
26 lis 16:20
Leszek: Fw = F1 + F2 = [ 3,3,0] Nastepnie iloczyn wektorowy : MF = r x Fc = ........
26 lis 19:31
: to wszystko jest w książkach..
27 lis 08:53