fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zasada zachowania Energii Michał99: Hej ! Potrzebuje wyjaśnienia w jaki sposób tutaj w tym zadaniu Ek = W . Kulę o masie m=10kg podrzucono pod pewnym kątem. Kula ta spada na ten sam poziom , z którego została wyrzucona po czasie t=4s . Oblicz zasięg rzutu kuli, jeśli przy jej wypchnięciu zostala wykonana praca W=2125J. Po jakim czasie t1 kula znajdzie sie na wysokości h=10 .
25 lis 14:38
Leszek: mvo2/2 = W ⇒ vo = 2 W/m , predkosc poczatkowa kuli
 g t  
vy = vo sin α − gt/2 =0 ⇒ sin α =

,α − kat wyrzucenia
 2 vo 
Zasieg Z = vo cos α *t
25 lis 16:25