fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
magnetyzm marek: Długi, prostoliniowy drut przewodzi prąd o natężeniu I=10A. Obliczyć strumień pola magnetycznego, przechodzącego przez prostokątną powierzchnię S znajdującą się wewnątrz tego drutu, jeżeli wiadono, że jej bok równoległy do osi drutu ma długość l=1m (rysunek). Przenikalność magnetyczna próżni jest równa  0, a względną przenikalność magnetyczną u r materiału, z którego wykonany jest drut przyjąć za równą 1.
24 lis 22:56
: ramka znajduje się w drucie puknij się
25 lis 09:26
Leszek: Przenikalnosc magnetyczna prozni nie wynosi 0 , tylko μo = 4π*10 −7 N/A2
25 lis 10:19
sx: ⊂⊂⊂
25 lis 11:51
sx:
25 lis 11:51