fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
prawa Keplera Madzia: pewna planeta jest 4 razy dalej od Słońca niż druga, której okres obiegu wynosi 2 lata. Korzystając z odpowiedniego prawa oblicz okres obiegu pierwszej planety.
24 lis 12:52
Leszek: Na podstawie III prawa Keplera :
r13 r23 

=

T12 T22 
24 lis 16:08
Alan: a jaka wyjdzie odpowiedź?
24 lis 16:34
: dowiesz się jak podstawisz
25 lis 09:22