fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
dynamika Julka: Pewien samochód można rozpędzić do prędkości 50km/h w czasie 2s (od chwili ruszenia). Przyjmij, że silnik tego samochodu pracuje z taką samą mocą również przy rozpędzaniu od prędkości 50km/h do prędkości 100km/h. Oblicz po jakim czasie od chwili ruszenia auto osiągnie prędkość 100km/h. Moje rozwiązanie jest następujące: moc silnika jest stała, czyli siła napędzająca jest stała, a zatem przyspieszenie jest stałem. a=25km/(h*s) t=v/a t=4s W odpowiedziach w książce znajduje się odpowiedź 8 sekund. Czy błąd jest w moim rozumowaniu, czy w odpowiedziach? Proszę o pomoc!
23 lis 22:31
Leszek: v= 50 km/h = 50000m/3600 s= 50/36 m/s a= v/t = (50/36)/2 m/s2 = 25/36 m/s2 t 2 = v2/a = [ (100/36) m/s ]/ (25/36) = 4 s
23 lis 22:39