fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
jednorodne pole ektropstatyczne firsana: rysunekładunek dodatni i ujemny wpadają w jednorodne pole ektropstatyczne z prędkością v o kierunku przedstawionym na rysunku. a)okresl rodzaj ruchu obu ladunkow b)narysuj ich tor ruchu c)narysuj wektor sily dzialajacej oba kierunki c) okresl ich przespieszenie
21 lis 12:36
Leszek: Nie podane jest ktory ladunek jest dadatni a ktory ujemny , ladunek qp porusza sie wdluz lini prostej ruchem jesdnostajnie zmiennym , zas ladunek qm porusza sie ruchem jednostajnym po okregu w plaszczyznie prostopadlej po lini pola .
21 lis 21:37
Firsana: qp−ładunek dodatni qm−ładunek ujemny
22 lis 11:18
OX: co to jest pole elektropstatytyczne ładunki elektryczne nigdy nie poruszają się po okręgu w polu elektrycznym
23 lis 09:46
OX: qp porusza sie ruchem j.zm. opóźnionym prostoliniowym wzdłuż linii sił pola qm porusza sie po gałęzi paraboli (analogia do rzutu poziomego) skierowanej do góry
23 lis 09:51