fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
dynamika Angelika: klocek o masie m=1kg porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym po chropowatej (współczynnik tarcia f=0,23), poziomej powierzchni, pod wpływem siły F=10N, skierowanej pod kątem α=60stopni względem poziomu. Obliczyć wartość przyspieszenia oraz wartość siły reakcji, Fr, podłoża działającej na klocek. Rozważyć dodatkowo dwie sytuacje: 1−siła F jest skierowana poziomo oraz 2− siła F działa pod kątemα'=−60stopni
20 lis 11:23
: o Angeeeeeliiikaaaaaaa !
20 lis 17:48