fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zależna od czasu siła działa na ciało o masie 4kg KarolinaChoły134: Zależna od czasu siła działająca na ciało o masie m = 4kg, powoduje jego przesunięcie o x = 2t − 3t2 + 3t3 (x w metrach, t w sekundach). Wyznaczyć pracę siły zewnętrznej w ciągu pierwszych 3 sekund. Proszę o szybką pomoc!
19 lis 09:54
Leszek: v= dx/dt = 2 −6t +9t2 a= dv/dt = −6 +18 t F= ma = m( −6 +18t) W= ∫ Fdx = m ∫ (−6+18t) ( −2 −6t +9t2 ) dt = ......
19 lis 13:00