fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch harmoniczny, proszę o pomoc Aleksieja: Dwa wałki o jednakowych wymiarach obracają się w przeciwnych kierunkach ze stałymi, jednakowymi prędkościami kątowymi. Na wałkach położono jednorodną deskę. Środek ciężkości znajduje się między wałkami, ale nie w połowie odległości między nimi, Odległość między osiami wałków wynosi 2l. Współczynnik tarcia między wałkami, a deską wynosi f. Udowodnić, że deska będzie wykonywać ruch harmoniczny w płaszczyźnie poziomej i wyznaczyć okres tego ruchu. Za pomoc z góry dziękuje.
18 lis 19:33