fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
karuzela o masie 120 kg i promieniu 2 m wykonuje 300 obr/min. jaka siła dośrodk aa: karuzela o masie 120 kg i promieniu 2 m wykonuje 300 obr/min. jaka siła dośrodkowa działa na dziecko o masie 25 kg? czy mam to dobrze? T= 200 obr/min= 5 obr/s Fd=1/R * m*v2 v=2πr/T v=2π2/5=4/5 π Fd=25*(4/5*π)2 / 2 ? czy mam uwzględnić masę karuzeli?
15 lis 20:29
: 200:60 =3,(3) reszta wzorów też żle masy karuzeli nie musisz uwzględniać
16 lis 08:53
Leszek:
  mv2 
Sila dosrodkowa : F =

oraz v = 2πR/T
 R  
 2 m R 
Czyli : F=

= .....
 T2 
16 lis 19:01