fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dynamika Asia: Witam, potrzebuje pomocy, nie wiem jak się kompletnie zabrac za to zadanie Lokomotywa ciągnie 13 załadowane wagony, z których każdy ma masę około 32 T(tona). Jeżeli przyspieszenie pociągu po poziomym torze wynosi 0,4 m/s2 to jaki jest naciąg (w niutonach) zaczepu pomiędzy 6 a kolejnym wagonem? Wagon najbliżej lokomotywy liczy się jako pierwszy.
12 lis 18:20
: tony oznaczamy małą literą "t"
12 lis 19:27
: podziel cały skład na 3 części: 1.lokomotywa 2. pierwsze 6 wagonów 3. pozostałe 7−13 z II zas. dynamiki wyznacz przyspieszenie, które będzie jednakowe dla kazdego wagonu to przyspieszenie podstaw do wzoru na siłe F = Ma, gdzie M − masa ostatnich 6 wagonów
12 lis 19:30
: siła F będzie równa naciągowi N
12 lis 19:30