fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kinematyka Maar: W celu określenia wysokości masztu rzucono ku górze kamień od podstawy aż do szczytu. Jaka jest wysokość masztu i z jaką prędkością rzucono kamień, jeżeli wrócił on po czasie ts=5s?
 m 
Przyśpieszenie ziemskie g=10

.
 s2 
10 lis 10:13
10 lis 18:13