fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wzdłuż brzegu rzeki z punktu A do B płynie łódka ze stałą prędkością. Z naprzeci studentzprzypadku: Wzdłuż brzegu rzeki z punktu A do B płynie łódka ze stałą prędkością. Z naprzeciwka płynie prom z tą samą prędkością, lecz płynie z B do A 1,5 raza dłużej niż łódka. a) prędkość rzeki(to akurat mi wyszło Vrzeki=1/5Vłódki b) czas spotkania łódki z promem?
7 lis 21:24
: po kiego dublujesz posty
7 lis 21:48