fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kinematyka Krazystofff: . Łódź podwodna o masie m z włączonymi silnikami porusza się ze stałą prędkością v0. Jak będzie się zmieniała w czasie prędkość i położenie po wyłączeniu silników, jeśli opory ruchu proporcjonalne są do prędkości: FO = v, gdzie  to stała zależna od konstrukcji łodzi? Jaką moc rozwijały silniki? Rozwiązać zadanie analitycznie lub numerycznie (metodą różnicową).
6 lis 19:50
: trzeba rozwiazać r−nie różniczkowe II rzedu, umisz?
6 lis 23:00