fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kine eugenia1256: Elektrowóz w chwili rozruchu porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem ar=1 m/s2. Po osiągnięciu prędkości granicznej vgr=10 m/s przyspieszenie zaczyna maleć zgodnie ze wzorem a(v)=vgrar/v. Wyznaczyć funkcje opisującą zależność prędkości elektrowozu od czasu. (wskazówka: uwaga na stałą całkowania!) 5. Pociąg składa się z elektrowozu z poprzedniego zadania, o masie M=80T, oraz dziesięciu wagonów o masie m=40T każdy. Sprawdzić, czy przy ruszaniu siła trakcyjna lokomotywy nie spowoduje zerwania przyczepności kół (współczynnik tarcia statycznego =0.3) oraz nie spowoduje rozerwania składu (wytrzymałość sprzęgu 600kN).
6 lis 19:49
: Geniu weź sie ogarnij i do roboty i nie powtarzaj ciągle tego samego [Ppierwszego]] zadania, choć tu powinnaś juz zrobić postępy
6 lis 23:01