fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kinematyka eugenia1256: Elektrowóz w chwili rozruchu porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem ar=1 m/s2. Po osiągnięciu prędkości granicznej vgr=10 m/s przyspieszenie zaczyna maleć zgodnie ze wzorem a(v)=vgrar/v. Wyznaczyć funkcje opisującą zależność prędkości elektrowozu od czasu. (wskazówka: uwaga na stałą całkowania!)
6 lis 19:48
: co tam jest do kurwy nędzy napisane przy a(v)
6 lis 22:59