fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zadanie Ziemowitt: Na ciało o masie m =10 kg działa siła F(t) = −kgm, gdzie g =10m/s2. Wyznaczyć wektor trajektorii ruchu, jeśli v(1)=ivxkvy, r(0)=jd+kh, vx= 5m/s, vx= 10m/s, d =0.5 m, h =10 m
6 lis 19:46
:
 F 
scałkuj r−nie a =

i uwzględnij warunki brzegowe
 m 
6 lis 23:03
: potem jeszcze raz scałkuj i dostaniesz r(t) = ..
6 lis 23:03