fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka Pabloo1: Klocek o ciężarze Q =10 kG (przeliczyć na jednostki SI) zsuwa się z równi o długości 2 m i kącie nachylenia 30 stopni, po zsunięciu porusza się poziomo po płaskiej powierzchni. Współczynnik tarcia kinetycznego wynosi =0.1, przyspieszenie ziemskie g =10 m/s2. W jakiej odległości od równi zatrzyma się klocek? Jak zmienił by się wynik w przypadku doświadczenia przeprowadzonego na Marsie (gm=4 m/s2) ?
6 lis 19:45
: i co spróbowałes sam choć przeliczyć te jednostki
6 lis 22:58