fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
kinematyka walec: Startujący samolot naddźwiękowy od momentu ruszenia do momentu osiągnięcia prędkości maksymalnej porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem a. Po upływie czasu T od momentu rozpoczęcia startu w miejscu gdzie stał samolot eksploduje ładunek wybuchowy. • Jaki warunek musi być spełniony aby piloci samolotu usłyszeli wybuch ? • W jakiej odległości od miejsca rozpoczęcia ruchu fala dźwiękowa dotrze do pilotów ? • Jak wyglądałaby ilustracja graficzna warunku na istnienie rozwiązania ?
5 lis 16:10
5 lis 16:52
walec: No ok widze, to tak zaczynam: ale bedziecie mi musieli pomoc
5 lis 17:37
walec: samolot:
 at2 
s=

 2 
vk=at w momencie wybuchu odl miedzy wybuchem a samolotem jest :
 aT2 
s=

 2 
teraz pytanie takie : wybuch ma ruch jednostajny prostoloniowy ? i jaka prędkość ma ten wybuch ? to jest ten parametr od którego muszę uzależnić czy piloci uslysza dzwiek ?
5 lis 17:39
walec: S wybuchu=S samolotu
aT2 at2 

+vx t=

2 2 
gdzie vx − predkosc fali dzwiekowej tak czy źle myśle?
5 lis 17:42
walec:
5 lis 20:14