fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc Kaariseek: Przedmiot o wysokości h=8cm ustawiono prostopadle do osi optycznej soczewki, w odległości x=15cm od niej. Ogniskowa soczewki f jest równa 20 cm. W jakiej odległości od soczewki powstanie obraz i jakiej będzie wielkości? Wykonaj rysunek. Oblicz zdolność skupiająca soczewki i powiększenie obrazu.
2 lis 18:52
Leszek: Wykorzystaj wzor: (1/f) = (1/x) + (1/y) ⇒ y = ....... Oraz : p = y/x = H/h
2 lis 22:00
Kaariseek: A wiesz może jak to narysować?
4 lis 22:29
: wielkiej filozofii w tym nie ma, wystarczy wpisać w Google i stada rysunków wyskoczą
5 lis 08:06