fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o rozwiązania, nie wiem kompletnie jak się za to zabrać :( Kaariseek: Jaka jest zdolność skupiajaca układu optycznego oka gdy patrzymy na przedmioty odległe, a jaka gdy czytamy z odległości 25cm? Odległość siatkówki od układu optycznego oka wynosi 24mm.
2 lis 18:48
Leszek: Z1 = (1/ ) + (1/0,024) = ...... Z2= (1/0,25) + (1/0,024) = .....
2 lis 21:56