fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rzuty pionowe w górę Adrian: Mała makieta skoczka spadochronowego została wyrzucona do góry z V początowe=30 m/s. W najwyższym punkcie toru rozwija się spadochronik. Oblicz prędkość spadania skoczka jeżeli czas od chwili wyrzucenia do chwili upadku na ziemię wynosi (delta t=60s) Prędkość opadania skoczka ze spadochronem należy przyjąć za stałą Bardzo proszę o pomoc w tym zadaniu. Ja próbowałem robić to tak: 1. Obliczyłem t wznoszenia ze wzoru : V0/g.2.Odjąłem 60 s od wyniku który mi wyszedł z t wznoszenia. Zgaduję iż , jest to źle, ale i tak nie wiem jaki wzór zastosować do obliczenia V.Pani na lekcji mówiła nam , że t spadania =t wznoszenia, stąd moje wątpliwośći,że coś zrobiłem źle.
2 lis 09:00
Leszek: Czas wznoszenie = czas spadania tylko dla ruch w gore jednostajnie opoznionego i w dol ruchu jednostajnie przyspieszonego ! ! ( bez oporow podczas ruchu ) tw = v/g = 3 s . czas wznoszenia , zatem czas spadania ts = 57 s h = gtw2/2 = 45 m v= s/ts = 45 m/ 57 s = ....
2 lis 22:17