fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Gazy o rany julek: Gaz rzeczywisty ma temperaturę krytyczną Tc(woK).Jaką teoretycznie powinien on posiadać temperaturę inwersji Ti(woK)?
2 lis 00:29
Andriej Zet:
 a a ab 
(pV+

)(V−b)=RT ⇔ pV +

−pb−

=RT
 v2 V V2 
ab 

≈0
V2 
pV 

=1(n)
RT 
__________________________________
 ap 
pV=RT−

+pb
 RT 
V2
 a dV 
dU=

dV→ΔU=|a∫

|
 V2 V2 
V1 L=|p1V1−p2V2| Q=0=ΔU−L(przem adiabat) ________________________
 2a 2a 
(p1−p2)(

−b)=0 ⇔ T=Ti=

 RT Rb 
c.d.n
2 lis 01:25
Andriej Zet:
 a 
(p+

)(V−b)=RT ⇔ (V−Vc)3=0
 V2 
V3;1=1
 RT 
V2;3Vc=b+

 p 
 a 
V ;3V2c=

 p 
 ab 
V0;

=V3c
 p 
____________________________________
a 

=9pcVc
b 
 8pcVc 
R=

 3Tc 
 2a 
Ti=

 Rb 
____________________________________
 27 
Ti=

Tc
 4 
_____________________________________ oznaczenia standardowe(a,b to oczywiście stałe van der Waalsa)
2 lis 01:55
sd: W pustym pokoju uwiędłe kwiaty, w fotelu siedzi Jełop wąsaty, a zegar tyka, bo czas umyka. Z każdym browarem Jełop zanika. − I co tak siedzisz knurze opasły? Twojej nadzieii gwiazdy już zgasły, Knurze opasły! A Jełop jęczy, stęka i sarka, nie wie że grób mu kopie koparka. A na tym grobie kamień niech stanie, a na kamieniu poety wołanie: −Tu leży Jełop mój przyjacielu, który przepierdział życie w fotelu. Brawo o rany julek vel Andriej i Zet poprawnie przepisałes rozwiązanie zadania
2 lis 14:04