fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pomocy czy ktoś pomoże to rozwiązać BB: Po kole o promieniu r poruszającym się z prędkością kątową ω wzdłuż promienia porusza się jednostajnie mrówka ze stałą prędkością u pokonując dystans od brzegu koła do jego środka. Ile wynosiła ta prędkość jeżeli dystans ten pokonał po n obrotach koła ? Napiszcie jak do tego dojść i który wynik jest poprawny. A) u =ωr2πn B) U =ω2πn C) U =2πnω D U =2πnωr
28 paź 19:46
: lupę poproszę
29 paź 08:58