fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Natężenie pola elektrycznego darczaq: Oblicz natężenie pola elektrycznego i potencjał w środku kwadratu o boku l=7cm, w którego trzech wierzchołkach znajdują się kolejno umieszczone ładunki: Q1= −1C, Q2=6C, Q3=5C. Oblicz energię potencjalną tego układu ładunków Czy powinnam skorzystać z wzoru na na natężenie pola od pojedynczego ładunku w odległości r od ładunku? Próbowałam policzyć w taki sposób, ale nie wiem co z tymi wektorami we wzorzeemotka
28 paź 11:47
: tak wektory sobie namaluj i dodAJ JE GEOMETRYCZNIE
29 paź 08:57
la: ∬12
12 paź 23:39