fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyznacz natężenie pola. Areg: Dzień dobry. Mam do wykonania takie zadanie: Wyznaczyć natężenie pola elektrostatycznego w odległości r od środka nieprzewodzącej kuli o promieniu R, naładowanej jednorodnie ładunkiem Q. Proszę rozpatrzyć zarówno przypadek, gdy r ≤ R , jak również r > R. Co można powiedzieć o potencjale pola elektrostatycznego na zewnątrz tej kuli? Względna przenikalność dielektryczna materiału, z którego wykonana jest kula jest równa εr, a przenikalność elektryczna próżni jest równa ε0. Podpowiedzą jest jedynie, że mam skorzystać z prawa Gaussa Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jak mam je wykonać?
27 paź 16:55
hint: zapoznaj się z prawem Gaussa dla pola elektrostatycznego
28 paź 08:44