fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kinematyka Pabloo1: Tor ruchu ciała o masie m, rzuconego poziomo w polu grawitacyjnym g, w przypadku uwzględnienia ośrodka powodująego opor lepki proporcjonalny do prękości F = −kv, dany jest wzorem: , gdzie b = k/m. a) Narysować wykres trajektorii dla V=10 oraz b =0.01 lub b =1.0 b) Obliczyć wektor prędkości v(t) i przyspieszenia a(t).
25 paź 08:04
Google: ♂ czyżby klon Kasi ?♀
25 paź 10:30
Google: a) scałkuj dwukrotnie r−nie II zas. dynamiki dla tego ruchu i podstaw warunki brzegowe b) podstaw do wzorów wyznaczonych w pkt. a)
25 paź 10:32