fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kinematyka Kasiek123: 2. Punkt materialny porusza się po trajektorii r(t) = i(t3−3tj2(t−t2). Policzyć wektor prędkości i przyspieszenia. Dla jakiego czasu tx styczna do trajektorii będzie równoległa do osi Y ? Wskazówka: jaki znany wektor jest styczny do trajektorii ruchu?
25 paź 08:03
Google: ⬠♀♠wskazówka dobra trzeba jeszcze nakręcić zegarek♂
25 paź 10:29
Uczesieteż: Co do prędkości i przyspieszenia to jeśli mamy daną trajektorie to prędkość jest pierwszą pochodną, a przyspieszenie drugą (pochodną z pochodnej)
27 paź 15:15
Uczesieteż: Inaczej to r(t)=v'=a''
27 paź 15:16
Uczesieteż: A pochodna toru to też tangens kątat nachylenia stycznej do wykresu w danym punkcie, więc będziesz musiała znaleźć wzór pochodnej toru i przyrównać ją do wartości tangensa 90°
27 paź 15:22
rower: @15:16 ten zapis jest kosmiczną bzdurą
27 paź 16:24