fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zależność między strumieniem indukcji a napięciem Ania43: Jaka jest zależność między strumieniem indukcji a napięciem?
24 paź 20:37
Google: wprost proporcjonalna co do modułu
24 paź 21:34