fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Czy to zadanie jest dobrze zrobione? ogg: Z jakiej wysokości został wyrzucony poziomo kamień z prędkością początkową V(0)=20m/s, jeśli upadł w odległości 50m od miejsca wyrzucenia Dane: Vo = 20m/s l = 50m g = 10m/s² Szukane: h = ? t = ? t = l/V₀ t = 50m / 20m/s t = 2,5s h = gt² / 2 h = 10m/s² * (2,5s)² / 2 h = 31,25m
24 paź 17:24
Google: a dlaczegóż by nie ?
24 paź 21:33