fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyznacz potencjał i natężenie Artem: Witam mam problem z takim o to zadaniem: Wyznaczyć potencjał i natężenie pola elektrostatycznego w odległości r od środka przewodzącej kuli o promieniu R, naładowanej ładunkiem Q. Proszę rozpatrzyć zarówno przypadek, gdy r ≤ R , jak również r > R. Przenikalność elektryczna próżni jest równa ε0. Kompletnie nie wiem jak mam się do niego zabrać, jedyną podpowiedzą jest to, że mam skorzystać z prawa Gaussa
22 paź 23:31
23 paź 09:43