fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc Barsza: Nurek zanurzył się w jeziorze na głębokość 60 cm. Ile wynosi siła nacisku na skafander nurka,jeżeli całkowita powierzchnia skafandra jest równa 2,5 m2
22 paź 16:05
: oblicz jakie ciśnienie panuje na tej głębokości
22 paź 16:41
Barsza: ? wista, wio, łatwo powiedzieć:(
22 paź 16:57
Leszek: Cisnienie calkowite : pc = pa + ρgh pa = 1013 hPa , cisnienie atmosferyczne ρ= 1000 kg/m3 , gestosc wody g= 10 m/s2 h = 60 m F=pc *S
22 paź 19:35