fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zadania krzysiek15643: Tor ruchu ciała o masie m, rzuconego poziomo w polu grawitacyjnym g, w przypadku uwzględnienia ośrodka powodującego opór lepki proporcjonalny do prędkości \vec{F} = −k \vec{v} , dany jest wzorem: r(t) = i \frac{Vx}{\beta}(1− e − \beta t) + j \frac{g}{\beta 2} (1− e−\beta t−t) , gdzie \beta = k/m. a) Narysować wykres trajektorii dla V=10 oraz \beta =0.01 i 1.0 b) Obliczyć wektor prędkości i przyspieszenia.
22 paź 08:41
: tu sie inaczej zapisuje wzory, zapoznaj się z tym
22 paź 09:22