fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
obrecz Ewka: Obręcz o masie m0= 8 kg i promieniu r=0,3 m przymocowana jest za pomocą trzech symetrycznie ułożonych nieważkich szprych, do poziomej osi obrotu znajdującej się w środku obręczy. Na końcu każdej ze szprych, na obwodzie obręczy, umieszczono dodatkowe ciężarki, o masach 1 kg, 2 kg i 3 kg, odpowiednio dla kolejnej szprychy. Dla układu mierzymy kąt skręcenie szprychy zakończonej masą m1 względem pionu. Jakie jest ułożenie kątowe obręczy wraz z ciężarkami w stanie równowagi mechanicznej układu? Oblicz przesunięcie środka ciężkości oraz moment bezładności względem osi obrotu układu. Oblicz okres małych wahań takiego wahadła fizycznego. Prosze przynajmniej o wyjasnienie opisanej w tym zadaniu sytuacji? Albo jakies wzory? Nic ni rozumiem z tego...
21 paź 17:53
: wahadło Oberbecka gugluj
22 paź 09:16