fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
kinematyka nela: rysunekPunkt materialny porusza się po linii prostej: przebywa drogę 67 m w czasie 10 s. Wykres przedstawia zależność wartości prędkości punktu od czasu. Oblicz czas w którym punkt materialny poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym i oblicz wartość przyspieszenia z jakim poruszał się ten punkt do momentu osiągnięcia maksymalnej prędkości (8 m/s). Nie wiem jak rozwiązać to zadanieemotka
21 paź 12:25
: droga S = 67 m to pole pod wykresem szybkości reszta to czysta geometria
21 paź 15:25
: pole trapezu(S) = pole trójkąta (S1) + pole prostokąta(S2)
 1 
S1 =

vt, S2 = v(10−t)
 2 
 Δv 8− 0  8 
a =

=

=

 Δt t−0 t 
21 paź 15:29
Leszek: S= 70 m , pole pod linia wykresu ! t1 = 2,5 s , czas ruchu przyspieszonego ! a= 3,2 m/s2 , przyspieszenie ruchu !
22 paź 11:41
: Jakie 70 m przecież w treści zadania jest podane, że 67 m należy rozwiązać : 4t +8(10−t) = 67
 m 
z tego t = 3,25 s , a ≈ 2,5

 s2 
22 paź 16:40
Leszek: Na podstawie wykresu S= 70 m , nalezy albo poprawnie napisac tresc , albo poprawie wykonac wykres , inaczej zadanie jest zle ! ! !
22 paź 19:30
Google: właśnie takie jest to forum: zadający problem pisze abc, pomagający rozwiązują bca a chodziło od poczatku o cba
23 paź 17:39